Kursy obsługi wózków jezdniowych

Kursy obsługi wózków jezdniowych
Uzyskanie uprawnień operatora urządzeń transportu bliskiego stwarza możliwość podjęcia pracy na stanowisku operatora wózka widłowego .
wymagania –:
ukończone 18 lat,
pozytywny wynik badań lekarskich

Po ukończeniu zajęć teoretyczno-praktycznych osoby biorące udział w kursie przystępują do egzaminu na operatora wózków widłowych również przed komisją UDT.