Obsługa autoklawów

Kurs obsługi autoklawów składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami z zakresu sterylizacji. Przygotowanie praktyczne do bezpiecznej obsługi urządzeń sterylizacyjnych.
Uzyskane umiejętności i wiedza pozwolą na prawidłową, profesjonalną i bezpieczną obsługę urządzeń sterylizacyjnych oraz wykorzystanie w praktyce zróżnicowanych metod sterylizacji.
Program szkolenia:
– podstawowe akty prawne dotyczące eksploatacji autoklawów
– wybrane zagadnienia z termodynamiki
– budowa, przeznaczenie i zasada działania autoklawów
– obsługa, bieżąca konserwacja
– przepisy BHP, PPOŻ, I Pomoc