Szkolenia energetyczne

Szkolenia energetyczne w grupach G1, G2, G3
z zakresu eksploatacji i dozoru.

Grupa – 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne m.in.:
– Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
– Zespoły prądotwórcze,
– Urządzenia elektrotermiczne
– Elektryczne sieci oświetlenia ulicznego
– Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Egzaminy kwalifikacyjne – sprawdzenie kwalifikacji w zakresie
EKSPLOATACJI i DOZORU
(Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. I 184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. I 189).
1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
2. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu powyżej 1kV
3. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW
4. Urządzenia elektrotermiczne
5. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
6. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
7. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-6
Grupa – 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:
– Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe
– Sieci i instalacje cieplne,
– Wymienniki ciepła,
– Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
– Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
– Sprężarki.
Egzamin kwalifikacyjny:
1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności ponad 100 Mg
9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9
Grupa – 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in.:
– Sieci gazowe rozdzielcze.
– Urządzenia i instalacje gazowe
– Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych.
Egzamin kwalifikacyjny:
1. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, punkty redukcyjne, stacje gazowe)
2. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
3. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
4. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
5. Aparatura kontrolno – pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-4